Ledigen en ruimen putten

Home » Onze diensten » Voor bedrijven en openbare besturen » Ledigen en ruimen putten

1 aanspreekpunt voor alle afvalputten

Aqua Jet Vlerick komt niet alleen particuliere beerputten, maar ook andere afvalputten of septische putten leegmaken, reinigen en onderhouden bij bedrijven. Particuliere putreiniging voeren we voornamelijk in de ruime regio Oost-Vlaanderen uit, maar voor septische putten bij bedrijven komen we in heel Vlaanderen ter plaatse.

Ook voor dringende interventies zoals verstoppingen, overlopende putten en geurhinder kan u op onze flexibiliteit rekenen. We zijn immers 24/7 bereikbaar!

Ledigen

We zuigen alle opgevangen afvalstoffen (afvalwater, septisch materiaal, horecavet, …) uit de put op. Vervolgens voeren we die afvalstoffen naar een zuiveringsstation en/of naar een erkende tussenopslag of afvalverwerker. Dit proces verloopt geheel volgens de wettelijke richtlijnen en u ontvangt natuurlijk een officieel ruimings- en/of verwerkingsattest voor uw milieuadministratie.

Onderhoud

Bij periodiek putonderhoud kunnen we eventuele beschadigingen of slijtage tijdig vaststellen om ernstige gevolgschade vermijden. We zullen onder meer de ellebogen afkoppelen, controleren en ze nadien terugplaatsen. Ook het afsluitdeksel en de ontluchting worden grondig geïnspecteerd en getest. Waar nodig worden defecte onderdelen hersteld of vervangen.

Reiniging

Pas als de put leeg is, kunnen we deze reinigen. Zowel de druk als de watertemperatuur van onze hogedrukreinigers wordt daarvoor aangepast aan het type put en de aard van de vervuiling. Enkel zo is een optimale reiniging zonder schade verzekerd. Ook de aan- en afvoerleidingen van de put worden grondig uitgespoten om eventuele vuilresten te verwijderen en verstoppingen te vermijden.

Echt alle soorten afvalputten

Met Aqua Jet Vlerick heeft u slechts één partner nodig voor al uw afvalputten. We kunnen immers niet alleen septische putten leegmaken, reinigen en onderhouden, maar ook meteen diverse andere putten en afscheiders in uw bedrijf ledigen en schoonmaken.

U kan ook op onze flexibiliteit en expertise rekenen voor:

Al eens aan een onderhoudscontract gedacht?

U kan uw septische putten en afvalputten laten leegmaken op afroep of uw administratieve lasten verkleinen met een onderhoudscontract. In dat geval hoeft u namelijk niet meer bij te houden wanneer uw afvalputten geledigd en gereinigd moeten worden. Dat doen wij voor u!

Wanneer komen we langs?

Wenst u meer informatie over onze ruimdiensten, tarieven en onderhoudscontracten? Stuur ons dan gerust een mailtje. Voor dringende interventies neemt u best telefonisch contact op.

Home » Onze diensten » Voor bedrijven en openbare besturen » Ledigen en ruimen putten