Mazouttank reinigen

Home » Specifieke diensten » Mazouttank reinigen

Stookolie bevat sedimenten die zich na verloop van tijd op de bodem van uw mazouttank afzetten. Het bezinksel tast de kwaliteit van uw stookolie aan. Het rendement van uw installatie wordt verstoord.

Laat regelmatig uw mazouttank reinigen door een erkende stookolie technicus van Aqua Jet Vlerick. Ook indien de tank niet meer wordt gebruikt moet deze worden geneutraliseerd of worden verwijderd.

Het uit gebruik nemen kan bijvoorbeeld zijn door overschakeling op elektriciteit of gas. Neem contact op voor het reinigen, verwijderen of opvullen van uw mazouttank. Wij kunnen u ook voorzien van het benodigde wettelijke attest.

Periodieke controle en onderhoud verplicht

Periodieke controle en onderhoud aan mazouttanks is wettelijk verplicht. De frequentie van keuring en wijze van neutralisatie is afhankelijk van het type tank. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ondergrondse mazouttank en een bovengrondse mazouttank. Hoe vaak de keuring plaatsvindt ligt aan de locatie van de tank en het doel hiervan. Aqua Jet Vlerick kan u hierover informeren en adviseren. Voldoet uw tank niet meer aan de milieu- en veiligheidsnorme? Dan wordt deze voorzien van een oranje of rode dop en wordt de tank buiten gebruik gesteld.

De tank moet altijd eerst grondig worden gereinigd en ontgast. Aqua Jet Vlerick voert met een ADR-gekeurde combiwagen zowel zuig- als spuitwerken uit. De restvloeistoffen worden opgezogen, waarna met aangepaste spuitkoppen de tank onder hoge druk wordt gereinigd. De restvloeistoffen en het spoelwater worden bij het mazouttank reinigen naar een erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd.

Reiniging voorafgaand aan stookolietank verwijderen

Bij mazouttank verwijderen hoort een optimale reiniging. Dit is werk voor professionals. U kunt rekenen op Aqua Jet Vlerick. Wij beschikken over de kennis, ervaring en materialen om de klus van mazouttank reinigen uit te voeren. Na de neutralisatie verzorgen ook het opschuimen of verwijderen van de tank. Een niet verwijderbare mazouttank wordt opgevuld met 2-componenten polyurethaanschuim, wat binnen één minuut volledig uithardt.

U krijgt voor elke ingreep het benodigde attest. Dit bevat het volgende:

Neem contact op voor informatie, advies of een offerte

Sommige gemeenten kennen in het kader van duurzame investeringen of renovaties premies toe voor tanksanering. Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Aqua Jet Vlerick verricht mazouttank reinigen en neutraliseren voor particulieren en bedrijven. Bel (09/385 45 29) of e-mail (info@aquajetvlerick.be) voor meer informatie of het aanvragen van een offerte.

Home » Specifieke diensten » Mazouttank reinigen