Mazouttank verwijderen

Home » Specifieke diensten » Mazouttank verwijderen

Is uw stookolietank niet meer in gebruik, omdat u bent overgestapt naar aardgas? Voldoet uw mazouttank niet meer aan de milieu- en veiligheidsnormen? Dan bent u wettelijk verplicht om uw stookolietank buiten gebruik te stellen, ofwel te neutraliseren. Laat uw mazouttank verwijderen of opvullen door Aqua Jet Vlerick, dat sinds 1967 gespecialiseerd is in alle reinigings- en ruimingswerkzaamheden. Wij beschikken over de expertise, ervaring en machines om deze klus op vakkundige wijze te klaren en bezorgen u de noodzakelijke wettelijke attesten. Neem contact op voor meer informatie of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Eerst inwendige reiniging en ontgassing tank

Stookolietanks of mazouttanks moeten volgens de wet regelmatig worden gecontroleerd door een erkend stookolietechnicus én periodiek worden onderhouden. Ook als u de mazouttank niet meer gebruikt en volledig leeg is, dient de tank te worden gesaneerd en in de meeste gevallen te worden verwijderd. Doet u dit niet, kan er na verloop van jaren bodemverontreiniging ontstaan. U wordt verplicht tot een grondreiniging, met alle financiële gevolgen van dien.

Een mazouttank verwijderen vindt plaats in twee stappen. Allereerst wordt de stookolietank inwendig gereinigd en ontgast. Aqua Jet Vlerick heeft hiervoor een ADR-gekeurde combiwagen ter beschikking die zowel zuig- als spuitwerken kan uitvoeren. De opgezogen restvloeistoffen en het spoelwater worden naar een erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd.

Mazouttank verwijderen of opvullen met schuim

U bent na de neutralisatie van de mazouttank verplicht om deze te verwijderen of op te vullen, in geval het niet lukt om de tank weg te krijgen door een bovengrondse constructie, nutsleidingen of stabiliteitsgevaar. De stookolietank wordt dan opgevuld om instorting te voorkomen. Aqua Jet Vlerick gebruikt hiervoor 2-componenten polyurethaanschuim, een mengsel dat zich in de tank vermengt en na circa één minuut volledig uithardt. Na een mazouttank verwijderen wordt deze vervolgens verschroot. U ontvangt een verschrotingsattest, terwijl u bij opschuimen een attest van buitendienststelling krijgt.

Aparte regels voor boven- en ondergrondse stookolietanks

De wijze van neutralisatie en definitieve buitengebruikstelling is afhankelijk van het type tank. Er gelden aparte regels voor bovengrondse en ondergrondse stookolietanks. De specialisten van Aqua Jet Vlerick kunnen u hierover deskundig informeren en op maat adviseren. Sommige gemeenten kennen premies toe voor tanksanering. Informeer bij uw gemeente of u recht heeft op een financiële tegemoetkoming voor mazouttank verwijderen. Meer weten, een kosteloze offerte of een afspraak maken voor het neutraliseren van uw stookolietank? Bel (09/385 45 29) of e-mail naar info@aquajet-vlereick.be.

Home » Specifieke diensten » Mazouttank verwijderen