4.7 op 5, gebaseerd op 105 recensies

Zakelijk

KWS-afscheiders

Van zodra er olie aan te pas komt, gelden er andere regels

Van zodra er koolwaterstoffen in het afvalwater terecht komen, gelden er heel specifieke milieuvereisten. Onder andere carwashbedrijven, tankstations, autobedrijven, parkeergarages en petrochemische bedrijven moeten derivaten van ruwe olie en andere vervuilers opvangen en tegenhouden voor de lozing in de openbare riolering. KWS-afscheiders moeten worden geplaatst en men moet ook regelmatig die kws-afscheider reinigen.

Buiten de kantooruren, voor dringende interventies, zijn wij tot 22u beschikbaar.

Offerte aanvragen

Hoe we te werk gaan

We komen ter plaatse de KWS-afscheider controleren, ledigen en reinigen. Het afvalwater, slib en de opgevangen koolwaterstoffen worden met een ADR combiwagen weggevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Voor dit afvalwatertransport beschikken we over alle benodigde erkenningen en vergunningen. Daardoor kunnen we ook de verplichte reinigings- en verwerkingsattesten voor uw milieuadministratie afleveren.

In drie stappen geholpen

Niet alleen kws-scheiders, maar ook…

Bij Aqua Jet Vlerick ruimen we bijna alles. Van particuliere putten (bv. beerputten en regenputten), professionele vuilwaterputten en afscheiders (bv. slibvangers, horeca vetpautten, kws-afscheiders) tot openbare waterconstructies, zoals parkvijvers en rioleringen.

Wij volgen uw onderhoudsafspraken op

Niet meer 100% zeker wanneer u uw KWS-afscheider dient te reinigen? Kiest u voor een onderhoudscontract, dan hoeft u daar niet meer aan te denken. Onze administratie neemt dan elke keer spontaan contact met u op telkens een onderhoud of reiniging ingepland dient te worden. Handig toch?

Wat onze klanten vertellen

Ook een opdracht voor ons?

Wenst u meer informatie over onze ruimdiensten, tarieven en onderhoudscontracten? Stuur ons dan gerust een mailtje. Voor dringende interventies neemt u best telefonisch contact op.