4.7 op 5, gebaseerd op 105 recensies

Zakelijk

Particulier

Reinigen & neutraliseren mazouttanks

De mazouttank laten keuren of verwijderen, verplicht of niet?

Mazouttanks of stookolietanks moeten regelmatig gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus. Dat periodiek onderhoud van stookolietanks is wettelijk verplicht. Voldoet de tank niet meer aan de milieu- en veiligheidsnormen, dan krijgt die een oranje of rode dop en dan moet u de stookolietank buiten gebruik stellen of “neutraliseren”. U moet met andere woorden uw stookolietank laten verwijderen of opvullen wanneer verwijdering niet mogelijk is. Indien u bent overgeschakeld naar verwarming op aardgas, dan kan de mazouttank eveneens buiten dienst gesteld worden.

Hoe vaak u uw stookolietank moet laten keuren en hoe en wanneer de neutralisatie bij definitieve buiten gebruikstelling moet gebeuren? Dat hangt allemaal af van het type tank. Er gelden namelijk aparte regels voor boven- en ondergrondse stookolietanks. Voor meer informatie over de wettelijke verplichtingen kijkt u best even op de websites van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Leefmilieu of Bouwen, wonen en energie) en op Informazout.be.

Buiten de kantooruren, voor dringende interventies, zijn wij tot 22u beschikbaar.

Offerte aanvragen

Reinigen – ontgassen – opschuimen – verwijderen

Van zodra u een benzine- of mazouttank definitief buiten gebruik wil stellen, bent u bij Aqua Jet Vlerick aan het juiste adres. Wij kunnen namelijk de reiniging en ontgassing en de opschuiming of verwijdering van de stookolietank regelen en u daarvoor ook de nodige attesten bezorgen.

Reinigen & ontgassen

Voor tankreiniging hebben we een ADR-gekeurde combiwagen ter beschikking. Die kan zowel zuig- als spuitwerken uitvoeren. Eerst zuigen we alle restvloeistoffen, waarna we met aangepaste spuitkoppen de tank onder hoge druk te reinigen. De restvloeistoffen en het spoelwater worden vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Opschuimen & verwijderen

De tank zelf kan na de reiniging verwijderd en verschroot of opgeschuimd worden. Voor zo’n opvulling gebruiken we een 2-componenten polyurethaanschuim. Dit mengsel vermengt zich in de tank en hardt na ongeveer een minuut volledig uit (volgens Vlarem art. 6.5.5.5).

In drie stappen geholpen

Natuurlijk kunnen wij u de nodige wettelijke attesten bezorgen!

Bij Aqua Jet Vlerick hebben we de nodige erkenningen om tankreiniging en het neutraliseren van mazouttanks te mogen uitvoeren. Voor elke ingreep kunnen we u dus ook het benodigde attest bezorgen:

  • IHM-attest
  • TTC-attest
  • Tankreiniging: reinigings- en verwerkingsattest
  • Opschuiming: attest van buitendienststelling
  • Verwijdering: verschrotingsattest

Ook voor andere types industriële tanks en zware stookolietanks bieden we trouwens tankreiniging en neutralisatie aan.

Hoe zit het met premies?

Het buiten gebruik stellen van stookolietanks wordt niet globaal gesubsidieerd door de Federale Overheid, maar sommige gemeenten kennen wel premies voor tanksanering toe in het kader van duurzame investeringen of renovaties. Gaat u een stookolietank laten verwijderen, dan informeert u zich best even bij uw gemeente of op premiezoeker.be of u alsnog recht heeft op een financiële tegemoetkoming.

Wat onze klanten vertellen

Ook een opdracht voor ons?

Wenst u meer informatie over onze ruimdiensten, tarieven en onderhoudscontracten? Stuur ons dan gerust een mailtje. Voor dringende interventies neemt u best telefonisch contact op.