Regenwaterput reinigen

Een regenwaterput is ideaal om de tuin te sproeien, het toilet door te spoelen of de was te doen. De put moet wél periodiek worden gereinigd om problemen te voorkomen. De hemelwaterput kan bijvoorbeeld verstopt raken of het water kan door allerlei vuiligheid en bezinksel op de putbodem besmet raken. Laat daarom regelmatig uw regenwaterput reinigen door de specialisten van Aquajet Vlerick. Wij beschikken als professioneel ruim- en ontstoppingsbedrijf over de expertise, ervaring en machines om uw regenput leeg te pompen, schoon te maken en te onderhouden. Contacteer ons voor een richtprijs of om direct een afspraak te maken.

Een goede en effectieve regenputreiniging is specialistenwerk

Een regenputreiniging is specialistenwerk, dat bij Aquajet Vlerick in goede handen is. Ons dienstenpakket is breed, onze ervaren medewerkers zijn in het bezit van alle noodzakelijke erkenningen en vergunningen om het regenwaterput reinigen deskundig en naar volle tevredenheid uit te voeren. Het is een pittige klus die preventief eenmaal of tweemaal per jaar of correctief bij bruinkleuring van uw recuperatiesysteem moet worden uitgevoerd. De leidingen van uw systeem kunnen door allerlei viezigheid, slibvorming  en aanslag verstopt raken. Het slijk en bladeren op de putbodem veroorzaken waterverkleuring en een onaangename geur. Aquajet Vlerick lost deze problemen op.

Regenwaterput reinigen voor particulieren en bedrijven

Aquajet Vlerick beschikt over het juiste machinepark om het regenwaterput reinigen volgens de norm uit te voeren. Van klassieke combiwagens met een krachtige, vacuüm hogedrukpomp tot compacte, uiterst precieze mini-combiwagens die op vrijwel elke plek kunnen worden ingezet. Bij acute wateroverlast zetten wij onze vuilwaterpomp in, die met een debiet van 250.000 liter per uur grote watermassa’s in snel tempo kan wegpompen. Onze tankwagens kunnen voor het reinigen van een regenwaterput elk volume aan. Aquajet Vlerick verzorgt dit voor particulieren en bedrijven.

Slibvorming met waterverkleuring en geuroverlast

De regenput bevat een filter en micro-organismen.  Het is niet te voorkomen dat zich op den duur slib op de bodem vormt, met waterverkleuring en stank tot gevolg. De vakkundige medewerkers van Aquajet Vlerick zorgen ervoor dat uw regenwaterput eerst volledig wordt geledigd, waarna het slib wordt verwijderd en afgevoerd.

Het regenwaterput reinigen vindt onder hoge druk plaats. De watertemperatuur en druk worden afgestemd op uw type regenput en de aard van de putvervuiling. Wij kunnen op deze wijze een optimale reiniging garanderen en eventuele beschadigingen voorkomen. Behalve de regenput worden ook de aan- en afvoerleidingen uitgespoten om eventuele verstoppingen te verhelpen. Is de overloop van uw regenwaterput aangesloten op een infiltratieput? Dan moet deze ook periodiek worden gereinigd om dichtslibben te vermijden.

Put opnieuw vullen met stadswater of wachten op nieuw regenwater

U dient er rekening mee te houden dat de put ná het regenwaterput reinigen niet opnieuw door Aquajet Vlerick wordt opgevuld. U kunt de put opnieuw vullen met stadswater of wachten tot de regenwaterput zich weer met hemelwater vult. De op regenwater aangesloten apparaten kunt u niet gebruiken bij een lege regenwaterput, tenzij u deze apparaten tijdelijk op stadswater overschakelt.

Wilt u uw regenwaterput laten reinigen, of een beerput of septische put laten ledigen? Maak een afspraak voor niet-dringend reinigingswerk. Of neem contact op met Aquajet Vlerick bij een acuut probleem. Wij hebben een permanente wachtdienst voor dringende interventies. U kunt ook direct een vrijblijvende offerte opvragen voor het ledigen en reinigen van uw regenwaterput. U krijgt snel een passende aanbieding.